CPI SA vra Suid-Afrikaners om die veiligheid van alle vroue en kinders te verseker ná 16 Dae van Aktivisme Teen Geen Geweld Teen Vroue en Kinders-veldtog

9 Desember 2020

Care Protect Invest South Africa (CPI SA) doen ‘n beroep op alle Suid-Afrikaners om voort te gaan met die stryd teen vroue-en kindermishandeling nadat die 16 Dae van Aktivisme Teen Geen Geweld Teen Vroue en Kinders-veldtog more tot ‘n einde kom. Dié veldtog is ‘n inisiatief van die Verenigde Nasies wat jaarliks ​​vanaf 25 November (Internasionale Dag van Geen Geweld teen Vroue) tot 10 Desember (Internasionale Menseregtedag) plaasvind. Ander belangrike herdenkingsdae tydens hierdie tydperk sluit Wêreld VIGS-dag op 1 Desember en Internasionale Dag vir Mense met Gestremdhede op 3 Desember in.

“Ongelukkig sal geweld teen vroue en kinders nie tot ‘n einde kom ná die 16 Dae van Aktivisme-veldtog nie,” sê Dinah Bronkhorst, die uitvoerende hoof van CPI SA. “Dit is ons verantwoordelikheid om te verseker dat alle vroue en kinders in ons samelewing met die nodige respek en liefde wat hulle toekom, behandel word.”

Wees ‘n aktivis teen geslagsgebaseerde geweld in jou huis, gemeenskap en werksplek. Jy kan ‘n verskil maak deur kulture en praktyke uit te daag wat geslagsongelykhede en gevolglike mishandeling van vroue en kinders op persoonlike en maatskaplike vlak laat voortduur. Ons verantwoordelikhede behels die volgende:

  • Verwerp misbruikers en meld hulle aan – tree op en moenie wegkyk nie!
  • Moenie misbruikers beskerm nie, rapporteer hulle!
  • Daag kulturele praktyke uit wat die ongelykhede tussen geslagte bevorder.
  • Wees sensitief en ondersteunend teenoor slagoffers van geslagsgebaseerde geweld – deel nuttige inligting en ondersteun veldtogte wat vroue-en kinderregte bevorder.
  • Leer kinders die waardes van geslagsgelykheid.
  • Beskerm kinders teen blootstelling aan geweld en skadelike inhoud op die internet en sosiale media, insluitend pornografie en die werwing van kinders vir seksuele voorbereiding.
  • Ontwikkel ‘n beleid wat geslagsgeweld in jou gemeenskap, omgewing en werksplekke voorkom en reg hanteer.
  • Organiseer geteikende gemeenskapsuitreike en begin noodsaaklike gesprekke wat geslagsgelykheid sal bevorder.

CPI SA is ‘n nie-winsgewende organisasie wat betrokke is by die opheffing van gemeenskappe deur inisiatiewe soos voedselverspreiding, pleeghuise, dagsorgsentrums en versorgingstehuise. CPI SA beskerm weerlose persone deur kinderhowe kinder-vriendelik te maak, en berading en trauma-ondersteuning vir mishandelde kinders, asook voedingsprogramme aan te bied. Die innoverende ingryping bevorder onderwys en maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling. Besoek gerus https://cpi-sa.org.za/donate/ om te kyk waar jy ‘n verskil kan maak.

Vir media navrae kontak: 

Dinah Bronkhorst – Uitvoerende Hoof: Care Protect Invest South Africa

Sel: 072 126 1158