Dwelmmisbruik Mediaverklaring

Mediaverklaring

Care Protect Invest – South Africa

26 Junie 2020

Opskrif

Dwelmmisbruik kom baie meer voor as wat meeste mense besef en dit het ‘n vernietigende impak op gesinne. Op die Internasionale Dag teen Dwelmmisbruik en -handel op 26 Junie moedig CPI SA (Care Protect Invest – South Africa) gemeenskappe aan om paraat te wees teen dwelmgebruik en -verspreiding en so ‘n beter lewe vir kinders te verseker.

“Daar is verskeie oorsake van dwelmmisbruik en dit is beslis nie beperk tot sekere gemeenskappe nie,” sê Charlé Schurink, ‘n maatskaplike werker van die CMR Lyttelton. “Ons sien dat dwelmgebruik ook al hoe meer verskuif van ‘sagter’ eksperimentele middels na sterk verslawende dwelms.”

Volgens haar vind hulle ook toenemend dat daar ‘n geskiedenis van dwelmgebruik is en dat dit van generasie na generasie versprei.

“Dit skep ‘n bose kringloop wanneer ouers swak rolmodelle is wat dwelms gebruik,” sê Charlé. “Die kinders word emosioneel en fisies verwaarloos omdat die ouer wat aan dwelms verslaaf is nie ingestel is op die kinders se behoeftes nie. In die gevalle waar ons kinders uit hulle ouers se sorg moet verwyder is daar sonder uitsondering ten minste een ouer wat drank of dwelms misbruik. Die kinders se basiese versorging bly agterweë en in baie gevalle word hulle aan ernstige kindermishandeling blootgestel.”

Hoewel dwelmmisbruik ‘n voorkombare euwel is, is dit nie eenvoudig om ‘n oplossing te vind of die gevolge te hanteer nie.

“Ons probeer om kinders reeds van laerskoolvlak af bewus te maak oor die gevare van dwelmgebruik,” sê sy. “Dit is nie maklik om iemand te help nadat hulle verslaaf geraak het nie. Die persoon moet self ‘n wilsbesluit maak om op te hou en inskakel by ‘n ondersteuningsnetwerk soos CAD*. Dit is ook belangrik dat die familie ondersteuning bied, selfs al is hulle al moedeloos. Dit is ‘n pad van val en opstaan.”

Intussen sorg organisasies soos CPI SA dat die kinders wat die slagoffers van dwelmmisbruik deur ouers word, wel versorg word.

“Dit is ‘n enorme taak omdat die misbruik van dwelms al hoe meer toeneem en die maatskaplike toestande dan verswak,” sê Dinah Bronkhorst, die uitvoerende hoof van CPI SA. “Ons sal graag wil sien dat dwelms heeltemal uit die samelewing verdwyn, maar tot dan MOET ons die kinders so goed moontlik beskerm en versorg. Ons kan dit net doen met die ondersteuning van die gemeenskap.”

*Christelike Afhanklikes Diens vergader gereeld om ondersteuning en raad aan verslaafdes te bied.

Vir media navrae kontak:

Dinah Bronkhorst – Uitvoerende Hoof

Sel: 072 126 1158