CPI SA moedig publiek aan om deel te neem aan wetswysigings oor geweld teenoor weerloses

Mediaverklaring

Care Protect Invest – South Africa

29 September 2020

CPI SA moedig publiek aan om deel te neem aan wetswysigings oor geweld teenoor weerloses

CPI SA verwelkom die voorgestelde wysigings aan drie wette wat die wyse hoe die publiek, regeringsamptenare, wetstoepassers en die howe met sake van geweld teen vroue en ander weerloses sal verander.

Hierdie drie wette is nou op die regering se webwerf beskikbaar vir geskrewe voorstelle en openbare kommentaar.

Die hoofdoel van die Wysigingswet op die Strafreg (Seksuele Misdrywe en Verwante Aangeleenthede) is:

  • Om die omvang van die misdryf van bloedskande te verbreed;
  • Om seksuele intimidasie as ‘n nuwe oortreding bekend te stel;
  • Om die besonderhede van mense op die Nasionale Register van Seksoortreders in te sluit; en
  • Om die verantwoordelikheid van persone wat bewus is van seksuele misdrywe teen kinders om dit aan te meld, te reguleer.

Die doel van die Wysigingswetsontwerp op Bekamping van Huishoudelike Geweld en die Wysigingswetsontwerp op Kriminele Strafreg en Verwante Sake is om te reguleer hoe verantwoordelike persone, departemente en howe met gevalle van huishoudelike geweld moet optree.

“Ons is tevrede dat die parlement besef hoe belangrik dit is om hierdie wette so omvangryk as moontlik te skryf om die mees weerlose lede van ons gemeenskap te beskerm,” sê Dinah Bronkhorst, die uitvoerende hoof van CPI SA (Care Protect Invest South Africa). “Geen geval van geweld teen ‘n kind, vrou of bejaarde persoon is aanvaarbaar nie. Hierdie optredes moet die swaarste vorm van straf vir die oortreder behels.

“Maar, wanneer die gemeenskap die verantwoordelikheid neem om verdagte optrede aan te meld, beskerm ons hierdie groep teen uiterste gevalle van geweld.”

CPI SA doen ‘n beroep op die publiek om kommentaar te lewer in geskrewe insette te lewer oor die voorgestelde wysigings teen die spertyd van 9 Oktober 2020.

CPI SA is ‘n nie-winsgewende organisasie wat betrokke is by die opheffing van gemeenskappe deur inisiatiewe soos voedselverspreiding, pleeghuise, dagsorgsentrums en versorgingstehuise. CPI SA beskerm weerlose persone deur kinderhowe kinder-vriendelik te maak, en berading en trauma-ondersteuning vir mishandelde kinders, asook voedingsprogramme aan te bied. Die innoverende ingryping bevorder onderwys en maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling.

Vir media navrae kontak:

Dinah Bronkhorst – Uitvoerende Hoof

Sel: 072 126 1158