CPI SA Kort stories 6-12 April

  1. Die Lyttelton Polisiekantoor het bokse vol kos soos spaghetti, meel, blikkieskos en ontbytpap vir die honger magies by die Toekomstuistes geskenk. Daar was ook piesangs, wortels en ander groente, omdat hulle weet hoe belangrik vars groente en vrugte vir groeiende lyfies is. Oom Coenie van die polisie het alles afgelewer en die kinders verder bederf met lekkergoed en chippies. Hierdie skenking is meer as net kos, dit bring ook hoop, omgee en uitkoms.

ENGELS

The Lyttelton Police station donated boxes of food like spaghetti, maize, tinned food and cereal for the hungry tummies at Toekomstuiste. They also sent bananas, carrots and other veggies as they know how important fresh fruit and vegetables are for growing bodies. The police’s Uncle Coenie delivered everything and also treated the kids with sweets and chips. This donation is more than food, it brings hope, care and relief.

  • Vleis is ‘n groot skaarste by plekke van hoop soos die Toekomstuistes. Daarom klop ons harte warm met ‘n skenking soos hierdie een van Anton Smith, al is ons handjies yskoud.

ENGELS

Meat is always a rarity in places like the Toekomstuistes. It warms our hearts when we get donations like these from Anton Smith, even if our little hands are icy cold.

  • Dit maak ons hartjies bly wanneer mense hulle vlerke wyer sprei as die Waterkloof Lugmagbasis en kos, skoonmaakmiddels en lekkergoed skenk vir die Toekomstuistes. Baie dankie vir Oom Vinodh, en Fritz van Rooyen en Bianca Visser wat alles kom aflewer het.

ENGELS

It makes us very happy when people spread their wings wider than the Waterkloof Airforce base to donate food, cleaning products and sweets to the Toekomstuistes. Thank you very much Uncle Vinodh, and Fritz van Rooyen and Bianca Visser for the delivery.

  • Dis lekker om te verjaar. Maar, dis nog lekkerder om te verjaar as jy Pleegmamma Joani is! Sy is bederf met koffie wat met groot ywer voorberei is, en geskenkies wat die kinders met self gemaak het.

ENGELS

It is such fun to celebrate your birthday. Even more so when you are Foster Mom Joani! She was treated to coffee – brewed with great effort – and handmade gifts from the kids.

  • Ons deure bly toe, maar die gemeenskap se harte is oop. Met die klomp R20’e wat reeds geskenk is, kon ons voorrade vir sop en broodjies koop vir ons VOED ‘n KIND projek. Ons is oneindig dankbaar vir die Rawsonville polisie wat ons help om die projek uit te voer en ook skenkings gemaak het aan die Toekomstuiste in die omgewing.

ENGELS

Our doors stay closed, but the community’s hearts are open. With the bunch of R20’s we have received so far, we could buy stock for soup and rolls for our FEED a CHILD project. We are so thankful to the police in Rawsonville who is helping us to roll out the project. They also donated items to the Toekomstuiste in Rawsonville.