Internasionale Kinderdag: CPI SA vra regering om te verseker dat elke kind in SA toegang het tot basiese kinderregte soos uiteengesit in Artikel 28

Care Protect Invest South Africa (CPI SA) vra die regering om te verseker dat alle kinders beskerm word en toegang het tot basiese kinderregte soos uiteengesit in Artikel 28 van die Suid-Afrikaanse Grondwet. Dié nie-winsgewende organisasie vier Internasionale Kinderdag op 20 November en hoop om bewustheid te skep van kinderregte, kinders se vryheid, hul omstandighede en bowenal om die geluk …

World Children’s Day: CPI SA urges government to ensure every South African child has access to basic children’s rights as set out in Section 28

Care Protect Invest South Africa (CPI SA) calls on the South African government to ensure that all children are protected and have access to the basic rights as set out in Section 28 of the South African Constitution. The non-profit organisation celebrates World Children’s Day on 20 November with the hope to raise awareness of children’s rights, their freedom, their …

CPI SA vier Internasionale Aannemingsdag

Care Protect Invest South Africa (CPI SA) vier Internasionale Aannemingsdag en hoop om bewustheid oor aanneming in Suid-Afrika te kweek. Dié spesiale dag bied ‘n opvoedkundige geleentheid om families tydens die aannemingsproses te ondersteun. Ambassadeurs van regoor die wêreld ondersteun Internasionale Aannemingsdag en kan getuig van die wonder en liefde van families wie deur aanneming bymekaar gebring is. Hank Fortener, …

CPI SA celebrates World Adoption Day

Care Protect Invest South Africa (CPI SA) celebrates World Adoption Day and hopes to raise awareness of adoption in South Africa. This special day is an educational opportunity that aims to support families with the adoption process and is endorsed by ambassadors from all walks of life around the globe who recognise the wonder and love of families brought together …