The vicious cycle of poverty and malnutrition

Good nutrition is not only important for good mental and physical health but is also seen as one of the main ways to break the cycle of poverty. There are many benefits to eating a nutritious diet, including providing energy to your body, weight management, protection against chronic diseases, strengthening the immune system and preventing […]

Die bose kringloop van armoede wanvoeding

Goeie voeding is nie net belangrik vir goeie geestelike en fisiese gesondheid nie maar word ook as een van die vernaamste maniere gesien om die siklus van armoede te verbreek Daar is talle voordele daaraan verbonde om ʼn voedsame dieet te eet. Dit sluit onder meer in om energie aan jou liggaam te verskaf, gewigsbestuur, […]

CPI SA launches Invisible Woman competition

Press Release Care Protect Invest South Africa 8 August 2020 CPI SA launches Invisible Woman competition On the eve of Women’s Day, CPI SA invited women to take part in the Invisible Woman competition to collect Bags of Mercy for abused women.  The Bags of Mercy project encourages women to collect handbags – old and […]

CPI SA stel Onsigbare Vrou kompetisie bekend

Mediaverklaring Care Protect Invest – South Africa 8 Augustus 2020 CPI SA stel Onsigbare Vrou kompetisie bekend Op die vooraand van Vrouedag nooi CPI SA vroue om deel te neem aan die Onsigbare Vrou kompetisie waarin Genadesakke vir mishandelde vroue ingesamel word.  Met die Genadesakke Projek word vroue aangemoedig om handsakke – oud of nuut […]